Živé semináře

igor logo
akce pro muže

Vítězit - tvořit - relaxovat

aneb chytré uplatnění mužské síly
Tantrický trénink pro muže. Zažijte trans a uvolnění mysli, zažijte extázi, objevte mužskou sílu a tvořivou sexualitu na tomto letním semináři. Paralelne poběží skupina pro ženy v oddělených prostorech. Obě skupiny se však budou polaritně i energeticky podporovat. Je to jedinečná možnost užít si tento nevšední typ zážitku.
8. - 12. 7. 2020
tvořivá moc ženy

Tvořivá moc ženy

Archetypální návrat k podstatě, tranzovní zážitky a zážitky přechodových rituálů k osvobození od negativního vlivu soudobé společnosti
Tvořivá moc ženy  je o znovunalezení a probuzení základní skutečné povahy ženy. Spojení se s tím, co uvnitř nás žije od věky věků, co je stále v nás, jen jsme na to z různých důvodu zapomněly. Spojuje nás s pramenem ženství.
8. - 12. 7. 2020
Joy vibrations
Rekvalifikace a certifikace. Metodika a licence k ženským meditacím Mohendžodáro určeným pro veřejnost. Certifikace, rekvalifikace, licence k pěti meditacím ženským a pěti tématickým meditacím. Chytrý způsob, jak se stát úspěšnou lektorkou. Know-how, tipy a vhledy pro úspěšné vedení seminářů pro ženy.
21. - 26. 7. 2020
tantra lažánky

Tajemství posvátného dechu

Tantrický trénink zaměřený na hluboké propojení mezi mužem a ženou nebo člověkem a člověkem.
Objevte starodávné umění, jak pomocí různého dýchání vzniká milostný prožitek, který přesahuje schopnosti člověka, kdy člověk objevuje v sobě božskou dimenzi. Zažijte tantrické dechové techniky, které mají velkou tvořivou a léčebnou moc
21. 10. 2020 - 4. 4. 2021