Zvedni se


Dmi Ami Emi F 
Dmi Ami Emi 
Dmi Ami Emi F 
F Ami Emi 
G F Emi 
Dmi Ami Emi F 
F Emi Ami 
 
Zvedni se ke své tíži 
Ať svět ti neublíží 
Vše kolem tebe víří 
Vhlédni ke svému zdroji 
Kdo komu rád zlé strojí 
Ať se tu zlého bojí 
Ať se tu zlého bojí 


Duše se sebou dusí 
Srdce napospas buší 
Tělo se hýbat musí 
Jsi králem svého rance 
Odměna volá psance 
Za trochu toho žvance 
Za trochu toho žvance 
 

Drž se obrazu luny 
Uprostřed mocné duny 
Rozhoď kostky či runy 
Narovnej se ke hvězdám 
Osud člověka je dán 
Stále však je tebou psán 
Stále však je tebou psán 


Napiš si trestné body 
V ústí divoké vody 
Za všechny lité svody 
Na slunci drž se místa 
Ať mysl svítí čistá 
Hodnota tvá je jistá 
Hodnota tvá je jistá 


Chvěješ se mlžnou rosou 
Ctíš zemi nohou bosou 
Touha zní s čistou vosou 
Putování je darem 
Posvátným nitra varem 
Zjeveným věčným rájem 
Zjeveným věčným rájem