Země léčí 

Cismi7  Dismi7 
 

Fgó Fgó 
 

Země léčí 
Léčí země 
Já jsem v péči 
Matky země 
Léčí země 
Všechno ve mně 
Země léčí 
Já jsem v péči 
Matky země 
Co je ve mně