Z momentu do momentu

Ami G 
F Ami 
Ami G 
F Ami nebo FGEmi 
7x 
Dále vyhrávka klidná emi 


Z momentu do momentu 
žiji v tomhle okamžiku 
Z momentu do momentu 
cítím věčné teď. 

7x 
Dále vyhrávka klidná emi 
 

Já jsem v tomhle momentu 
v nekonečném okamžiku 
Já jsem v tomhle momentu 
člověk mladých let 

7x 
Dále vyhrávka rychlá emi G