Teď, právě teď

1 G C7 
 
Není včera, není zítra  
Co se týká tvého nitra  
Není bylo, není bude  
Nic nezbylo z toho všude 

 
RGFG 
Teď 
Právě teď 
Tady a teď   
Teď a tady  

R2 
Je to síla toho teď   Hmi Ami  
Je to síla toho tady   Hmi Ami  
Je to síla tu si hleď   F Ami  
Neobracej se k ní zády  G F  
Je to síla tu si hleď  Hmi Ami 
Neobracej se k ní zády  Hmi  Ami  
Je to síla toho teď  F Ami 
Je to síla toho tady  G F