Tajemství

C                 G7 
Přijímám tě muži 
přijímám tě ženo 
otevírám duši 
vyslovuji jméno 
 
R: Tajemství 
 
Rozeznívám srdce 
laskám krásné city 
líbám tvoje ruce 
zpívám dávné mýty 
 
Zapaluji oheň 
šeptám tiché ódy 
setkávám se s bohem 
dávám sladké plody 
 
Klaním se tvé kráse 
uctívám tvou vůni 
věřím věčné spáse 
 tvé hluboké tůni