Slunce zapadá


Slunce zapadá A 
Ohnivě září Hmi 
Slunce zapadá A 
Noc se utváří Hmi 
Slunce zapadá D 
A mně napadá E A  
Že se den s nocí páří Hmi 
Slunce usíná Hmi 
Klidně jdi spát A
Slunce usíná Hmi 
nechej si zdát A 
Ohnivé jazyky F 
Na nebi hoří E Emi 
Ohnivé jazyky F 
Život tu tvoří E Emi 
F Fcig(ecfah)E Emi 


Slunce zapadá  
Ohnivě září 
Slunce zapadá 
Noc den přetváří 
Slunce zapadá 
A má nálada 
Se večer s tvoji sváří 
Slunce usíná Hmi
Klidně jdi spát A 
Slunce usíná  
Bude si hrát 
V dálce za obzorem F 
Se ohni dvoří E Emi 
V dálce za obzorem F 
Temnoty shoří E Emi 


Slunce zapadá 
Ohnivě září 
Slunce zapadá  
na tvé tváři 
Slunce zapadá 
Světlo uvadá 
Další den v kalendáři 
Slunce usíná 
Klidně jdi spát 
Slunce usíná 
Vítr chce vát 
Padající hvězdy
Říkáme sliby
Padající hvězdy 
S nocí se líbí


Slunce zapadá 
Ohnivě září 
Slunce zapadá 
Každému lháři 
Slunce zapadá 
Láska uvadá 
Píše se v levném snáři 
Slunce usíná 
Klidně jdi spát 
Slunce usíná 
Z prsů jde sát 
Ráno oheň vzplane 
City se hřejí 
Ráno oheň vzplane
Lidé se chvějí