Posílám sluneční paprsek


GCG 
Posílám sluneční paprsek (FG) 
GCG 
Naplní malinký náprstek FG) 
HMI G 
Posílám sluneční louči   
HMI G 
Louče se s obzorem loučí 
FG 
Posílám sluneční paprsek 
FG 
Naplní malinký náprstek  
 

Posílám červený koláček 
Koláček je plný otáček 
Posílám červenou třešni 
Třešeň se pod mraky těsní 
 

Polykám světelné obrazy 
Obraz se v prostoru zobrazí 
Polykám světelnou záři 
Záře se úchvatně páří 
 

Počítám na nebi hvězdičky 
Dítě má zdvižené pěstičky 
Počítám na nebi hvězdy 
Po dráze mi můj prst jezdí 
 
 5 
Povídám, když vyjde měsíček 
Kolik mám svobodných cestiček 
Povídám, když vyjde měsíc 
Jaký mám toulavý střevíc