Oheň je Oheň

Ami G 
Oheň je oheň 
Já jsem svůj oheň 
 
Ami F Emi G 
Vše je oheň 
Vše je oheň