MÚLA MANTRA 

Dmi 
OM SATČITÁNANDA PARABRAHMA 
PURUŠÓTHAMA PARAMÁTMANA 

ŠRÍ BHAGAVATÍ SAMÉTHA 
Dmi 
ŠRÍ BHAGAVATÉ NAMAHA 
-------------------------------------- 
Dmi 
HARI OM TAT SAT 

HARI OM TAT SAT 
Bb 
HARI OM TAT SAT 
C(Ami) 
HARI OM TAT SAT 
 

 


OM mantra prvotního zvuku vesmíru SAT pravda ČIT vědomí ÁNANDA blaženost PARABRAHMA nejvyšší existence PURUŠÓTAMA nejvyšší duch PARAMÁTMA nejvyšší vnitřní energie skrytá v každé bytosti; ŠRÍ BHAGAVATÍ ženský princip SAMÉTHA společně ŠRÍ BHAGAVATÉ mužský princip NAMAHA uctivé pozdravení a poklona 
HARI OM TAT SAT HARI je jméno pro Višnua, ale v případě Šivova bhadžanu je vyzdvižen význam slova, který vychází ze slova HARA ničitel. HARI je ten, kdo zničil špatné vlastnosti. OM TAT SAT Tat znamená "To" a Sat znamená "Pravda", obojí poukazuje na absolutní božství, v případě slova Tat, je slovem To míněn neduální, ani mužský ani ženský, božský princip.