Modlitba

Dmi             Ami 
R Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň, 
Bože můj zůstaň, Bože můj zůstaň, 
Dmi   Ami F   Ami 
Bože můj, miluji tě 
F               Emi       F Ami 
Jsem tvoje ztracené dítě 
 
Bože můj, zvedni prach z mých křídel                          dmi   ami 
Dej mi z úst chuť posvátných jídel                                 dmi ami 
otevři se oázo, nabídni své plody                                     dmi ami 
Jsou to slova o nás dvou má modlitba se rodí       dmi ami F Emi Ami 
 
Múzo má drž se svého reka 
Citlivé je nitro, když se leká 
nechce ztratit naději před posledním činem 
Ví, koho má raději, opijí se mešním vínem 
 
Bože můj má modlitba je čistá 
agituj ať se pohnem z místa 
všechno, co má v paměti vplétá do tvých vlasů 
nabízí se k početí nekonečného času 
 
Láska má, ať si byla slepá 
Počítá se každá chvilka lepá 
A na bílém obláčku roste tahle píseň 
dovolí si otáčku rozhání tím velkou tíseň 
 
Bože můj chraň kapky mojí krve 
opatruj vše živé jak poprvé 
odhal moudrá poznání já unesu tu tíhu 
z takového setkání čerpám svoji sílu 
 
Duše má spavá či bdělá 
prolíná se do hmotného těla 
V nesmrtelném objetí skrývá tajná místa 
plná vášní, dojetí, budiž navždy čistá