Mám tě rád, mám tě ráda

Intro: Ami   F 

R1/ Mám tě rád     Ami 
Mám tě ráda   F 
Budu se prát    Ami 
Kryji ti záda    F 
Nejsem sám    Dmi 
Nejsem sama    Ami 
Mocný je pán    F 
Něžná je dáma    Emi 

 
1 Mé činy Ami 
V nitru bytí F 
Svět bez viny Ami 
Laskavé ctíti F 
Myšlení Dmi 
Cítím žití Ami 
Dobré mínění F 
Uvnitř to svítí Emi 

Ami F Ami F Emi instr. s vokály 
 
2 Pronikám Ami 
Tebe přijímám F 
S tebou podnikám Ami 
Ráda se dojímám F 
Začínám Dmi 
Dobře tě znám Ami 
Své dílo mám F 
Dítě objímám Emi 

R2: Rozhoduji    Dmi 
Vše živé spojuji   Bb  Ami 
Na povrchu pluji   Dmi  C Dmi 
Uvnitř dovoluji   F  G  Ami 
Mocnou sílu duji   Bb  Ami 
Pohlcuji   F  Emi  Dmi 
S tebou srdce kuji  Dmi C Dmi 
Lásku udržuji   Dmi  C Dmi