Kouzlo Džu 

Jedu Džunglí Dmi 
Stále Džunglí C 
Vidím Džungli Dmi 
Před sebou Dmi 
Žiji Džunglí Dmi 
Velkou Džunglí C 
Cítím Džungli Dmi 
Nad sebou C 
Letím Džunglí  F 
Silnou Džunglí  Ami 
Vařím Džungli Dmi 
Se sebou C se sebou Dmi 

 

R1 
Dmi C 
Hej gnga gnga džu-lí  
Dmi 
Hej gnga gnga džu  (H) 
Dmi C 
Hej gnga gnga džu-lí  
Dmi 
Hej gnga gnga džu  (H) 
C Dmi 
Hej gnga gnga džu-lí 
Hej gnga C gnga džu Dmi 
 

R2 
Džu Dmi 
Džu Džu 
Džu džu džu džu  F s tonem e 
Džu Dmi 
Džu Džu 
Džu džu džu   G s tonem e