Gajátri mantra

Ami  (Hmi) 
OM BHUR BHUVAH SVAHA 
TAT SAVITUR VARENJAM 

Dmi(Emi) 
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI 

                       F (G)                       
DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT 

 

Meditujme o OM, božském prazvuku, z něhož povstává země(BHUR), nebe(BHUVAH) a vesmír(SVAHA). Uctívejme(VARENJAM) čisté božské bytí(TAT), které věčně září jako slunce(SAVITUR). Meditujme(DHÍMAHI) o tomto zářivém Světle Božím (BHARGÓ DÉVASJA), které rozptyluje všechnu temnotu. Vroucně prosíme, nechť toto Světlo osvítí náš intelekt.(DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT)