Dnes ještě zapadá slunce 

Dmi  F  Ami   
Emi  G  Ami 
Dmi  F  Ami 
   F  G  Ami 
 
Dnes ještě zapadá slunce nad mou hlavou 
Světla červeně tancují na obzoru 
Doufám, že putují se mnou cestou pravou 
Jemně se smysly dávají do pozoru 
 
Dnes ještě zapadá slunce nad mou láskou 
Vášně se mazlí laskavě nad krajinou 
Barvami teple si malíř hraje s kráskou 
Chvějivé city se v hloubce ze vnitř vinou 
 
Dnes ještě zapadá slunce nad mým tělem 
Slunce svým svitem přijímá tak člověka 
Zanechá smysly ve stavu skoro bdělém 
Se světlem plynout je touha ta odvěká