Camino de Santiago

Amaj, Emi 

1. Na křižovatce cest 
najdeš svůj křest 
najdeš svůj křest 
svůj kříž si nes 
Na křižovatce cest 
Kříží ti čest  
kříží ti čest 
na kříži obelsti lest 
Ami G F Emi 
Na těle na kříži 
co neseš tě zatíží 
v hlubokém pranýři 
osudu ukaž svou pěst 

R:  
C G F 
Camino de Santiago, Santiago 
Camino de Santiago, Santiago 
CGFG 
Santiago, Santiago, Santiago 
 
2. Nevinný na cestě buď 
k dítěti přiviň svou hruď 
k dítěti přiviň svou hruď 
z krve se vyloučí rtuť 
Nevinný na cestě buď 
krutý je, kdo kroutí pud 
krutý je, kdo kroutí pud 
zákruty nevinně kruť 
Na hlavu zamíří  
hříchem tě poníží  
ten, kdo ti ublíží 
jenom své soudy tu suď 
 
3. Smělý a rázný je krok 
jsi jako žíznivý mlok 
jsi jako žíznivý mlok 
dal by sis niterný lok 
Smělý a rázný je krok 
krátký je života tok 
krátký je života tok 
sobě jsi svůj vlastní sok 
Snadno se zalíbí 
 kdo prsten políbí 
rájem tě zaslíbí 
chytneš se do sítě ok 
 
 4. Na konci už není nic 
jenom svět bez hranic 
jenom svět bez hranic 
kde není rub a líc 
Na konci už není nic 
dáš si chleba krajíc 
dáš si chleba krajíc 
není po čem toužit víc 
Ta cesta voní ti 
srdcem se procítí 
vášeň tě podnítí 
dáš si chleba krajíc