Absolute meditation - mystická cesta

Absolutní meditace je projekt Igora Samotného zaměřený na hluboké aktivní meditace.
Absolutní meditace jsou absolutní, protože využívají mnoho aktivních forem, které pomáhají
hlubokému účinku. V absolutních meditacích je možné zažít vnímání hudby, čakrové zpívání,
třesení, dechové techniky, taneční techniky. Absolutní meditace aktivují psychické síly jako
je síla Vnitřní muž, síla Vnitřní žena, síla Vnitřní dítě, rovněž aktivují mystické schopnosti. Tyto
techniky tvoří celostní efekt na člověka, mají široký záběr působení a podporují univerzální
schopnosti člověka a jeho unikátní talent.

 

Hudba Igora Samotného je plná rezonancí, muzikoterapeutických frekvencí a prostorových
iniciací. Hudba přímo podporuje meditační aktivity a jejich formy.

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)