Opening to intimacy - tělo a duše

 

Opening to intimacy je zaměřený projekt na práci s intimitou. Intimita je velmi citlivá oblast a
nejlépe se otevírá meditační cestou.
Intimní meditace v projektu Opening to intimacy jsou velmi laskavé a hluboké. Pomáhají
každému člověku, protože přenášejí jejich jemnou pozornost navšechny složky osobnosti.
Otevírají citlivost, city a laskavost. Dostatek času pomáhá vytvořit bezpečí a uvolnění.

Hudba Igora Samotného pracuje především s uvolněním mysli, osvobozením od strachu a s
relaxací těla. Jemně laděné hudební plochy působí do jednotlivých tkání člověka, člověk se
tak uvolňuje v těle i v psychice. Hudební motivy podporují ponoření do intimity. Za hudbou
se skrývají zvukové procesy a skryté muzikoterapeutické prvky.
Vzniká ucelený systém osobního rozvoje, kde se propojuje lektorská vize, meditační hudba,
frekvenční léčba a akustika s zvukovým uměním.

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)