Medicine dance 6

Mužské zvířecí archetypy je nádherný projekt zaměřený na devět totemových zvířat.

Igor Samotný jako lektor a vizionář objevil devět zvířecích symbolů, které pro muže Evropy
symbolizují hluboké psychické stavy spojené s sexualitou , mužskou vnitřní sílou a duší.

Tato duše je popsána devíti vrstvami a souzní s mužskými aspekty. Důležitá bylo nalezení
čistých symbolů bez kulturních podmínek nebo vlivu nějaké mytologie. Všechny zvířata jsou
v mužském rodě, takže v českém jazyce dobře rezonují s mužskými psychickými vzorci. Zvířata
rovněž jsou důvěrně známá z lidského života, jsou součástí našeho životního prostoru.

Každé zvíře a jeho archetyp je vyjádřen hudební skladbou. Každá skladba má několik
nálad, vyvíjí se a ukazuje archetyp z několika úhlů pohledu. Každý muž může tancovat svůj
spontánní tanec svého totemového zvířete. Pomocí tance může objevovat svoji hloubku, svou
cestu k sobě samému. Zároveň každé zvíře symbolizuje druh instinktu a sexuálního poznání.
. Vzniká laskavé a hluboké know-how, jak zvědomuje Tancováním a prožíváním se tato vrstva
pracovat s mužskou sexualitou, hlubokou psychikou, se skrytými emocemi a nevyjádřenými
hlubokými pocity a strachy. Tyto tance zvířat jsou nejen vhodné pro muže, ale i pro ženy. Zážitek
spouští a čistí psychickou sílu Vnitřní muž, která je jak v muži, tak v ženě. Vnitřní muž provokuje
Vnitřní ženu, další psychickou sílu. Každá žena může objevit touto cestou své psychické vzorce
a svoji sílu. Vedle toho, jako nádherný vedlejší efekt porozumí více mužům a jejich psychice
a sexualitě. Je velmi doporučeno dělat tyto tři meditace párům. Projekt Mužské zvířecí
archetypy navazuje na projekt Ženské zvířecí archetypy a tvoří s nimi celostní systematické dílo
pro osobní rozvoj člověka.

Hudba Igora Samotného je hluboká a léčebná, pracuje s náznaky a scénickými postupy.
Výrazně působí melodie z podkresu. Muzikoterapeutická hudba je doprovázená zvukovým
a zvukařským uměním.

Hudba je frekvenčně naladěná a technicky podporuje hlavní záměr. Vede člověka, aby pomíjel
povrchní vyjádření a aby se ponořil do hlubokého vyjádření. Nejde o to zvířata napodobit, ale
nechat se jimi inspirovat.

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)