Book of secrets III

Devi se ptá:

Co, ó Šivo, je realita tvá?
Čím je tento divuplný vesmír?
Co vlastně tvoří sémě?
Kdo sídlí uprostřed kosmického kola?
Co je tento život za sférou forem,
ač přitom všechny formy prostupuje?
Jak do něj můžeme plně vejít,
překonat prostor a čas,
jména a popisy?
Zbav mě mých pochyb!

Šiva odpovídá:

„Nebo kdykoliv nádech a výdech přecházejí jeden v druhý – v tom okamžiku se dotkni centra prostého či naopak plného vší energie.“

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)