Book of secrets II

Devi se ptá:

Co, ó Šivo, je realita tvá?
Čím je tento divuplný vesmír?
Co vlastně tvoří sémě?
Kdo sídlí uprostřed kosmického kola?
Co je tento život za sférou forem,
ač přitom všechny formy prostupuje?
Jak do něj můžeme plně vejít,
překonat prostor a čas,
jména a popisy?
Zbav mě mých pochyb!

Šiva odpovídá:

„Jak se nádech a výdech střídají jako příliv a odliv – buď si vědoma.“

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)