Book of secrets I

Devi se ptá:

Co, ó Šivo, je realita tvá?
Čím je tento divuplný vesmír?
Co vlastně tvoří sémě?
Kdo sídlí uprostřed kosmického kola?
Co je tento život za sférou forem,
ač přitom všechny formy prostupuje?
Jak do něj můžeme plně vejít,
překonat prostor a čas,
jména a popisy?
Zbav mě mých pochyb!

Šiva odpovídá:

„Zářivá, tato zkušenost se může vynořit mezi dvěma fázemi dechu.
Stačí nádech; pak těsně předtím, než vzduch zase opustí tvou hruď
– přichází blaženost.“

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)