Medicine dance 2

 

Igor Samotný jako lektor a vizionář objevil devět zvířecích symbolů, které pro ženy Evropy symbolizují hluboké psychické stavy spojené se sexualitou a ženskou hlubokou duší. Tato duše je popsána devíti vrstvami a souzní s ženskými aspekty. Důležité bylo nalezení čistých symbolů
bez kulturních podmínek nebo vlivu nějaké mytologie. Všechna zvířata jsou v ženském rodě, takže v českém jazyce dobře rezonují s ženskými psychickými vzorci.. Zvířata jsou rovněž důvěrně známá z lidského života, jsou součástí našeho životního prostoru.

Každé zvíře a jeho archetyp je vyjádřen hudební skladbou. Každá skladba má několik nálad,
vyvíjí se a ukazuje archetyp z několika úhlů pohledu. Každá žena může tancovat svůj spontánní
tanec svého totemového zvířete. Pomocí tance může objevovat svoji hloubku, svou cestu
k sobě samé. Zároveň každé zvíře symbolizuje druh instinktu a sexuálního poznání. Tancováním
a prožíváním se tato vrstva zvědomuje.

Vzniká laskavé a hluboké know how, jak pracovat s ženskou sexualitou, hlubokou psychikou,
se skrytými emocemi a nevyjádřenými hlubokými pocity a strachy. Tyto tance zvířat jsou nejen
vhodné pro ženy, ale i pro muže. Zážitek spouští a čistí psychickou sílu Vnitřní ženu, která je
jak v muži, tak v ženě. Vnitřní žena provokuje Vnitřního muže, další psychickou sílu. Každý muž
může objevit touto cestou své psychické vzorce a svoji sílu. Vedle toho, jako nádherný vedlejší
efekt porozumí více ženám a jejich sexualitě. Je velmi doporučeno dělat tyto tři meditace
párům.

Hudba Igora Samotného je hluboká a léčebná, pracuje s náznaky a scénickými postupy.
Výrazně působí melodie z podkresu. Muzikoterapeutická hudba je doprovázená zvukovým
a zvukařským uměním.
Hudba je frekvenčně naladěná a technicky podporuje hlavní záměr. Vede člověka, aby pomíjel
povrchní vyjádření a aby se ponořil do hlubokého vyjádření. Nejde o to zvířata napodobit, ale
nechat se jimi inspirovat.

 

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)