Kundalini Heart - Laskavé srdce

Kundalini heart

Na tomhle CD se nachází jedna z meditací projektu Kundalini, vycházející z meditačně terapeutického objevu užití mikro pohybů pro účinek osobního rozvoje. Třesení je nádherná a účinná metoda, která podporuje transformaci člověka. Zaměřené třesení dává meditaci hloubku a konkrétní účinek. Mikro pohyb, který člověk dělá v meditačním stavu, působí na uvolnění, posílení a energetizaci části těla. Zároveň je zvýrazněný mikro pohyb ukládán do mozku a mysli. Člověk tak zvědomuje a rozvíjí všechny složky osobnosti, které mají zakotvení v lidském těle.
Hudba Igora Samotného je účinná muziko terapeutická hudba, která má za cíl podpořit a zdokonalit meditaci a její postupy. Hudba frekvenčně podporuje onu procvičovanou část těla a ladí mozek a mysl na meditaci. Hudba využívá posledních objevů v oblasti mantrické jógy, zvukového inženýrství, healing music a relaxačních metod. Hudba je naladěná na soudobého člověka a jeho potřeby.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)