Tvořivá moc intimity - Sexual dance

Sexual dance je meditačně taneční technika. Pomocí této techniky člověk vyjadřuje v pohybu svojí sexualitu.

Tanec pomáha sexualitě a sexualita pomáha tanci. Pro zdraví současného člověka je důležité vyjadřování svých emocí, svých pocitů a rovněž je důležité se vyjadřovat pohybem. Technika Sexual dance probouzí vášeň a emoce v tanci.

Jedná se o spontánní tanec, také se jedná o schopnost zážitku v tanci. Sexual dance otevírá umění zážitku.

Hudba Igora Samotného je frekvenčne naladěná na soudobého člověka. Zvukově pracuje s muzikoterapeutickými prvky, které podporují hlavní účel techniky. A tím účelem je sebevyjádření. 

Hudba ve zvukových vibracích propojuje hlavu a tělo a spojuje je do harmonického celku.

Kontakt

info@sugama.cz