Tvořivá moc intimity - Vědomé početí

Vědomé početí je tantrická meditace, která pracuje s hlubokou intimitou. Intimita je vnitřní zážitková vrstva člověka. Obvykle se jí člověk nevědomě bojí, skrývá ji před sebou a partnerem. Aktivováním třetího oka a podporou vědomí se tato lidská vrstva otevírá a léčí. U moderního člověka je sexualita obecně nevědomá.

Moderní člověk vytěsňuje sexualitu do spontánního pudového aktu. Jeho mysl přehnaně kontroluje zážitek, takže milování zasahuje pouze tělo. Pro zdravou psychiku a zdravé tělo, je potřeba si udělat dostatečný čas a
prožívat každý okamžik s uvolněním a s pozorností.

Meditace Vědomé početí přináší tuto transformaci, navíc obrací pozornost k archetypu zrození. Tato pozornost sama o sobě je zdravá. Meditace Vědomé početí tuto pozornost dostane do hlubokých vrstev člověka, kde dělá doslova divy.

Kontakt

info@sugama.cz