Tvořivá moc intimity - Návrat do lůna

Jedno z nejdůležitějších témat člověka je jeho intimita. Projekt Tvořivá moc intimity Igora Samotného se komplexně tímto tématem zabývá. CD Návrat do lůna otevírá hlubokou prožitkovou vrstvu. Meditace uvolňuje, osvobozuje a podporuje vnitřní svobodu.

Návrat do lůna je laskavý návrat a vědomá pozornost k prvnímu období lidského života před narozením. Někde v nás je prožitková stopa tohoto období, meditace se k tomuto období vrací a čistí emocionální stopy.

Hudba Igora Samotného je meditativní, šamanská a jemně tranzovní,využívá moravské kořeny hudebnosti. Prostupuje do člověka a ladí jej do intimity podle meditačního tématu. 

Hudba má silnou muziko terapeutickou složku, je prostoupena posledními objevy v této oblasti. Umělecká a technická stránka hudby slouží posvátnému účelu a tím je podpora lidské intimity.

Kontakt

info@sugama.cz