Relaxace Višnu

Relaxace Višnu je zaměřená na duchovní a duševní schopnosti člověka. Je vhodná pro každého člověka, rozvíjí tvořivost, pomáhá dobrému spánku a podporuje schopnost se dobře učit. Podle mytologie je Višnu bohem, který chrání a pomáhá spokojeně prožít člověku pozemský život.

Během relaxace je možné pocítit bezpečí. Relaxace Višnu tvoří v člověku stav bezpečí. Všechny zátěže, ústrky, šoky, strachy v relaxaci mizí.

Relaxace Višnu tvoří rovněž spokojený milostný život, je vhodná pro milostnou předehru, pro milování a prožívání partnerské lásky. Transformuje pudovost v lásku, transformuje hrubost v jemnost. Technika pomáhá naučit se tancovat zevnitř v pomalém meditativním rytmu.

Hudba Igora Samotného citlivě pracuje s principem zemitosti a blaženosti. Zemitost je po formální stránce žánrově tvořena z principů country hudby, která je umělecky přetavena do relaxační formy. Blaženost je tvořena hudebními plochami v New age žánru. Hudba je frekvenčně naladěná pro soudobého člověka a obsahuje významné muzikoterapeutické prvky.

Kontakt

info@sugama.cz