Art meditation

 

Art meditation je speciální technika na otevření uměleckého talentu. V každém člověku je
přirozený talent k uměleckému vyjádření. Bývá však výchovou potlačen, také je potlačen přehnaným sebehodnocením, posuzováním a zbytečnou kritikou.

Meditace otevírá schopnost tvořit bez zničující pozornosti na výsledek. Art meditation buduje vnitřní stav, ze kterého se přirozený umělecký talent projevuje.

Hudba Igora Samotného působí na nejstarší části mozku a na mysl tak, že člověk při tvoření opouští snadněji své zastaralé vzorce chování. Hudba je frekvenčně směřovaná a naladěná na současného člověka.Igor využívá určité umělecké postupy, které působí jako tvořivý stimul.
Hudební fráze jsou zaměřené na účinek a při tom jsou nenápadné a plynou.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)