Vědomé bytí

Meditace je esencí všech meditací, je to klidná technika, která rezonuje hluboko v podvědomí i nevědomí. Bytí vychází z jednoduchosti a prázdnoty. Do přeplněného poháru nejde nic nového nalít a prázdnota má potenci k přijímání nových věcí. S prázdnotou v mysli je bytí
skutečné a člověk může žít opravdově.

Meditace je určena pro kteroukoliv ženu. Doporučuje se, aby žena tuto meditaci dělala se sebou, užila si jí sama. Velmi vhodné je dělat meditaci v kolektivu blízkých žen jako nádhernou kulturní nebo společenskou událost. V takovém případě meditaci Vědomé bytí vede Mentorka
ženských meditací Mohendžodáro, která zná metodiku pro práci s touto meditací a která je trénována pro práci se skupinou.

Meditace Vědomé bytí je aktivní meditace, která je součástí tantra - jógy Mohendžodáro, moderního uceleného systému pro transformaci ženy, posílení jejího zdraví a všestranného osobního rozvoje. Mohendžodáro rozeznává devět ženských aspektů. Vědomé bytí rozvíjí aspekt Rádkyně. Se stejným aspektem pracuje i meditace Born free, která je součástí tréninku na vyšším stupni tantra-jógy.

Hudba Igora Samotného tvoří muziko terapeutické prvky. V základu působí na uvolnění těla i psychiky, posiluje zdraví. Igor využívá určitý žánr pro hudební vyjádření aspektu a tento žánr hudebně rozvíjí, aby podporoval jednotlivé fáze meditace. Hudba je naladěna na soudobého člověka a osobnostně rozvíjí přímým poslechem. Hudba je avšak určena k aktivní meditaci podle návodu v bookletu.

Kontakt

info@sugama.cz