Otevřené božství

Meditace je výborná jako lék proti workoholismu a přehnanému shonu. Léčí potlačené nebo přetékající ego a jeho nepříjemné projevy. Meditace učí vítězit bez boje prostým odevzdáním. Osvobozuje člověka od nucené zodpovědnosti a dává vnitřní svobodu. Učí moudrost člověka ustoupit tam, kde je nevhodné bojovat a naopak mít sílu na boj, který je důležitý a nutný. Odevzdáním člověk získává odpočinek a hloubku pro umění vítězit.

Meditace je určena pro kteroukoliv ženu. Doporučuje se, aby žena tuto meditaci dělala se sebou, užila si jí sama. Velmi vhodné je dělat meditaci v kolektivu blízkých žen jako nádhernou kulturní nebo společenskou událost. V takovém případě meditaci Otevřené božství vede Mentorka ženských meditací Mohendžodáro, která zná metodiku pro práci s touto meditací a která je trénována pro práci se skupinou.

Meditace Otevřené božství je aktivní meditace, která je součástí tantra - jógy Mohendžodáro, moderního uceleného systému pro transformaci ženy, posílení jejího zdraví a všestranného osobního rozvoje. Mohendžodáro rozeznává devět ženských aspektů. Otevřené božství rozvíjí aspekt Kněžky. Se stejným aspektem pracuje i meditace Samadhi, která je součástí tréninku na vyšším stupni tantra-jógy.

Hudba Igora Samotného tvoří muziko terapeutické prvky. V základu působí na uvolnění těla i psychiky, posiluje zdraví. Igor využívá určitý žánr pro hudební vyjádření aspektu a tento žánr hudebně rozvíjí, aby podporoval jednotlivé fáze meditace. Hudba je naladěna na soudobého člověka a osobnostně rozvíjí přímým poslechem. Hudba je avšak určena k aktivní meditaci podle návodu v bookletu.

Kontakt

info@sugama.cz