Pořádek v životě

Meditace Pořádek v životě léčí chaos a nejistotu v životě, přináší přirozený řád a spočinutí a uklidnění v základní disciplíně, kterou člověk potřebuje jako zdravý lidský základ pro jakoukoliv činnost. Meditace přináší radost z vyčištěného vnitřního a vnějšího prostoru od psychických a emocionálních nánosů. Meditace odstraňuje přehnaný důraz na minulost a její destruktivní vliv na současnost, meditace otevírá cestu k budoucnosti.

Meditace je určena pro kteroukoliv ženu. Doporučuje se, aby žena tuto meditaci dělala se sebou, užila si jí sama. Velmi vhodné je dělat meditaci v kolektivu blízkých žen jako nádhernou kulturní nebo společenskou událost. V takovém případě meditaci Pořádek v životě vede
Mentorka ženských meditací Mohendžodáro, která zná metodiku pro práci s touto meditací a která je trénována pro práci se skupinou.

Meditace Pořádek v životě je aktivní meditace, která je součástí tantra - jógy Mohendžodáro, moderního uceleného systému pro transformaci ženy, posílení jejího zdraví a všestranného osobního rozvoje. Mohendžodáro rozeznává devět ženských aspektů. Pořádek v životě rozvíjí aspekt Hospodyně. Se stejným aspektem pracuje i meditace Měsíční lůno, která je součástí tréninku na vyšším stupni tantra-jógy.

Hudba Igora Samotného tvoří muziko terapeutické prvky. V základu působí na uvolnění těla i psychiky, posiluje zdraví. Igor využívá určitý žánr pro hudební vyjádření aspektu a tento žánr hudebně rozvíjí, aby podporoval jednotlivé fáze meditace. Hudba je naladěna na soudobého člověka a osobnostně rozvíjí přímým poslechem. Hudba je avšak určena k aktivní meditaci podle návodu v bookletu.

Kontakt

info@sugama.cz