Otevření se intimitě

Meditace Otevření se intimitě deprogramuje sexuální potlačení a strach z blízkosti a intimity, léčí ztuhlé tělo, které je pod vlivem různých emocionálních zranění. Meditace otevírá vztah k sobě a k sexualitě a sexuálním projevům jako něco lidského a přirozeného. Meditace
Otevření se intimitě probouzí autentičnost a nevinnost. Žena je vedena k pozornosti k sobě a ke svému tělu.

Meditace je určena pro kteroukoliv ženu. Doporučuje se, aby žena tuto meditaci dělala se sebou, užila si jí sama. Velmi vhodné je dělat meditaci v kolektivu blízkých žen jako nádhernou kulturní nebo společenskou událost. V takovém případě meditaci Otevření se intimitě vede
Mentorka ženských meditací Mohendžodáro, která zná metodiku pro práci s touto meditací a která je trénována pro práci se skupinou.

Meditace Otevření se intimitě je aktivní meditace, která je součástí tantra - jógy Mohendžodáro, moderního uceleného systému pro transformaci ženy, posílení jejího zdraví a všestranného osobního rozvoje. Mohendžodáro rozeznává devět ženských aspektů. Otevření se intimitě rozvíjí aspekt Milenky. Se stejným aspektem pracuje i meditace Deví, která je součástí tréninku na vyšším stupni tantra-jógy.

Hudba Igora Samotného tvoří muziko terapeutické prvky. V základu působí na uvolnění těla i psychiky, posiluje zdraví. Igor využívá určitý žánr pro hudební vyjádření aspektu a tento žánr hudebně rozvíjí, aby podporoval jednotlivé fáze meditace. Hudba je naladěna na soudobého člověka a osobnostně rozvíjí přímým poslechem. Hudba je avšak určena k aktivní meditaci podle návodu v bookletu.

Kontakt

info@sugama.cz