Laskavé sebepřijetí

laskavé sebepřijetí

Meditace Laskavé přijetí otevírá nejdůležitější vztah člověka a tím je vztah k sobě samému. Obzvláště důležité je to pro soudobou ženu, která je orientovaná na vztahy. Partnerský vztah nemůže být nikdy funkční bez lásky člověka k sobě samému. Meditace Laskavé sebepřijetí otevírá schopnost citového vyjádření a přijímání sebe sama. Pomáhá odstraňovat přehnanou pozornost na hodnocení a sebedestruktivní kritiku. Meditace je určena pro kteroukoliv ženu. Doporučuje se, aby žena tuto meditaci dělala se sebou, užila si jí sama. Velmi vhodné
je dělat meditaci v kolektivu blízkých žen jako nádhernou kulturní nebo společenskou událost. V takovém případě meditaci Laskavé sebepřijetí vede Mentorka ženských meditací Mohendžodáro, která zná metodiku pro práci s touto meditací a která je trénována pro práci se skupinou.

Meditace Laskavé sebepřijetí je aktivní meditace, která je součástí tantra - jógy Mohendžodáro, moderního uceleného systému pro transformaci ženy, posílení jejího zdraví a všestranného osobního rozvoje. Mohendžodáro rozeznává devět ženských aspektů. Laskavé sebepřijetí rozvíjí aspekt Krásky. Se stejným aspektem pracuje i meditace Mystické zpívání do čaker, která je součástí tréninku na vyšším stupni tantra-jógy.

Hudba Igora Samotného tvoří muziko terapeutické prvky. V základu působí na uvolnění těla i psychiky, posiluje zdraví. Igor využívá určitý žánr pro hudební vyjádření aspektu a tento žánr hudebně rozvíjí, aby podporoval jednotlivé fáze meditace. Hudba je naladěna na soudobého člověka a osobnostně rozvíjí přímým poslechem. Hudba je avšak určena k aktivní meditaci podle návodu v bookletu.

Kontakt

info@sugama.cz