Nadabrahma classic

Nadabrahma classic vychází z pradávné tibetské meditace. Je to technika, která člověka centruje a zkvalitňuje jeho kontakt ze sebou a ze svým středem. Objevování svého vnitřního světa umožňuje najít vnitřní harmonii proti přetlaku často náročného a agresivního světa
vnějšího.

Praktikování Nadabrahmy jako meditace je výbornou prevencí proti vyhoření, stresu a ztráty chuti do života. Nadabrahma otevírá zdroj vnitřní síly a zbavuje strachu zvláště ze smrti. Je to klidná, ale velmi účinná meditace.

Doporučuje se také jako doplněk k léčení kterékoliv
chronické nemoci. Nadabrahma zvyšuje vědomí člověka a inteligenci jeho těla. Díky tomu začne lépe fungovat vnitřní léčitel a imunitní systém.

Hudba Igora Samotného přináší muzikoterapeutické účinky. Živé zpěvy v technice Igor kombinuje s hudebními plochami, které působí na mozek a nervový systém. Vybrané frekvence a vhodné naladění techniky pomáhá člověku techniku dělat a zvyšuje její účinek.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)