Kundalini Archetypes

Kundalini Archetypes

Kundalini archetypes je velmi účinná meditační technika Igora Samotného. Vychází z teorie a z zkušeností , jak se projevují lidské archetypy. Archetyp je jednání, stav nebo situace, kterou během života zažívá každý člověk bez ohledu na rasu, kulturní podmínění nebo historickou dobu. Lidský život a vývoj psychiky člověka během života jsou dány tím, jak člověk jednotlivé archetypální stavy, projevy a situace příjme a prožije. Mentální stav člověka většinou se zpožďuje za tělesným vývojem. Často ani psychika nezachytí tělesné, emocionální nebo sexuální impulzy těla. Psychika se díky tomu nemohla v dostatečném čase a pozornosti rozvinout. Setkáváme se díky tomu s častým jevem, že je mnoho nedospělých lidí středního věku. Nebo, že lidé nejsou dostatečně dospělí na vztah s druhým člověkem. Kundalini archetypes pomocí aktivních meditačních technik umožňuje jednotlivé archetypy doprožít a rozvinout zdravou psychiku a přirozený talent člověka.

Hudba Igora Samotného je uměleckou a muzikoterapeutickou komunikací s jednotlivými vrstvy člověka. Hudba je složena s několika žánrově zaměřených skladeb a jejich variací. Pomocí rytmu, tóniny a minimalistického hudebního cítění se vytváří specifický kód, který umožňuje přímou komunikaci s lidským tělem a duší.Vzniká veliký účinek. Takováto hudba není tolik určena pro poslech, ale pro přímou podporu meditačních aktivních technik.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)