Relaxace Bráhma

Bráhma je absolutní vědomí, je to Bůh stvoření vesmíru, vnímání bytí. Relaxace Bráhma slouží ke kultivaci Kundalini energie a stimulaci smyslů a pudů působící na hluboce příčinné projevy a zátěže.

Je to speciál pro harmonizaci zážitků z prenatálního období a pro rozvoj na cestě k absolutnímu vědomí, dále pro stimulaci smyslů a pudů a utišení strachu ze života
a strachu ze smrti.

Bráhmu jako meditaci můžete zažít různou formou. Jako klidnou meditaci, ve které tančíte nebo lehce hýbete svým tělem a procvičujete své vnímání. Jako vizualizační cvičení,
během kterého si mysl sní a tělo odpočívá nebo formou laskavé masáže. Masáž může být celotělová, hudba pak přenáší účinek do hlubších vrstev člověka.

Velmi účinná je masáž se zaměřením na smyslnost jako Euforická senzuální masáž, která se používá u Ženských masáží Mohendžodáro. 

BRÁHMU může dělat muž, žena nebo dítě, kdokoliv, kdo chce. Je vhodná pro skupinové zážitky a různé workshopy.

Hudba Igora Samotného má moderní zvuk a hluboký obsah. Je plná muzikoterpeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla. Vychází při tom z různých akustických zákonitostí a objevů moderní muzikoterapie.

Je to výborná technika pro osobní růst a pro zdravý životní styl.

Kontakt

info@sugama.cz