Relaxace Šiva

Šiva je Bůh ničení, ochrany, ale i klidu, míru a spočinutí, je Bohem meditace a hravosti.
Relaxace Šiva slouží k probuzení a oživení hlubokého pocitu uspokojení a radosti ze života.

Je to speciál na podporu intimní tvořivosti, přijetí pudů a sexuality, její transformace ve vědomí a lásku. Podporuje životní energii, žlázy s vnitřní sekrecí, hormonální systém a celkové uvolnění. Léčí zaběhané vzorce a vyhoření intimity, odhaluje skutečné lidské potřeby a otevírá cestu k jejich uspokojení.

Šivu jako meditaci můžete zažít různou formou. Jako klidnou meditaci, ve které tančíte nebo lehce hýbete svým tělem a procvičujete své vnímání. Jako vizualizační cvičení,
během kterého si mysl sní a tělo odpočívá nebo formou laskavé masáže. Masáž může být celotělová, hudba pak přenáší účinek do hlubších vrstev člověka.

Velmi účinná je masáž se zaměřením na smyslnost jako Euforická senzuální masáž, která se používá u Ženských masáží Mohendžodáro.

Šivu může dělat muž, žena nebo dítě, kdokoliv, kdo chce. Je vhodná pro skupinové zážitky a různé workshopy.

Hudba Igora Samotného má moderní zvuk a hluboký obsah. Je plná muzikoterpeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla. Vychází při tom z různých akustických zákonitostí a objevů moderní muzikoterapie.

Je to výborná technika pro osobní růst a pro zdravý životní styl.

Kontakt

info@sugama.cz