Relaxace Párvatí

relaxace Parvati

Párvatí je bohyně lásky a oddanosti. Relaxace Párvatí slouží k povzbuzení a oživení člověka, slouží k uvolnění těla od nashromážděných stresů, povzbuzení lásky k sobě
a prožívání krásných věcí v životě, pomáhá ledvinám, léčí strachy a úzkosti.

Párvatí jako meditaci můžete zažít různou formou. Jako klidnou meditaci, ve které lehce hýbete svým tělem a procvičujete páteř. Jako vizualizační cvičení, během kterého si mysl sní a tělo odpočívá nebo formou laskavé masáže. Masáž může být celotělová, hudba pak přenáší účinek do hlubších vrstev člověka.

Velmi účinná je masáž se zaměřením na páteř, záda a krk, která se používá u Ženských masáží Mohendžodáro.

Párvatí může dělat muž, žena nebo dítě, kdokoliv, kdo chce. Je vhodná pro skupinové zážitky a různé workshopy.

Hudba Igora Samotného má moderní zvuk a hluboký obsah. Je plná muzikoterpeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla. Vychází při tom z různých akustických zákonitostí a objevů moderní muzikoterapie.

Je to výborná technika pro osobní růst a pro zdravý životní styl.

Kontakt

info@sugama.cz