Relaxace Gájatrí

Gájatrí je bohyně podstaty světa. Relaxace Gájatrí slouží
k centrování a zakořeňování člověka, otevírá kontakt s vlastní životní sílou a zdrojem energie, léčí strach ze smrti a strach ze života, působí na žaludek, střevo, trávicí systém, urogenitální systém a hormonální systém.

Gájatrí  můžete zažít různou formou. Jako klidnou  meditaci se zpěvem a vibrací, která uvolňuje mysl a tělo a zvyšuje vědomí.
Jako vizualizační cvičení, během kterého si mysl sní a tělo odpočívá nebo formou laskavé masáže. Másáž může být celotělová, hudba pak přenáší účinek do hlubších vrstev člověka. Velmi účinná je masáž se zaměřením na pánev a břicho jaká se například používá u Ženských masáží Mohendžodáro.

Gájatrí může dělat muž, žena nebo dítě, kdokoliv, kdo chce. Je vhodná pro skupinové zážitky a různé workshopy.

Hudba Igora Samotného má moderní zvuk a hluboký obsah. Je plná muzikoterpeutických hudebních ploch se směrovou rezonancí. Vědomě pracuje s uvolněním mysli a ozdravěním těla. Vychází při tom z různých akustických zákonitostí a objevů moderní muzikoterapie.

Je to výborná technika pro osobní růst a pro zdravý životní styl.

Kontakt

info@sugama.cz