Kundalini Orgasmic

kundalini orgasmic

Kundalini orgasmic je meditace o veliké terapeutické kvalitě. Meditace je postavena na multi dimenzi
Kundalini energie a osvobozování těla od energetických od energetických bloků. Muziko terapeutická hudba
Igora Samotného využívá několika objevů v akustice. Jednotlivé skladby jsou frekvenčně a prostorově upraveny tak, že cíleně působí na podstatu člověka. Meditace de programuje závislosti, je ji možné použít jako podpůrnou léčbu pro drogově závislé nebo pro běžné závislosti jako je kouření, alkohol, problémy v mezilidských vztazích. Hudba osvobozuje, uvolňuje od psychického napětí. Léčí frekvenčně tělo od nahromaděných toxinů a různých dysfunkcí.

Meditace používá prvky transu, pohybového umění a hlavně vedené pozornosti k sobě samému. Účinek této techniky se dostavuje postupně v závislosti na tom, jak se výsledný stav meditace projeví do životního stylu. První skladba je zaměřena na zážitky z archetypálních situací, druhá rozšiřuje vědomí, třetí otevírá a prohlubuje intimitu v člověku, čtvrtá podporuje blažený, euforický a orgasmický stav a poslední je  prostorem pro ponoření se do sebe. Meditaci je důležité nejdříve zažít pod odborným vedením.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)