Kundalini classic

Kundalini classic

Název hudebně meditačního projektu Kundalini vypovídá mnohé o jeho podstatě. Kundalini je klasická meditace, která podporuje meditační stav a uvolňuje Kundalini energii.
Kundalini classic je umělecká forma této meditace, pomocí které Igor Samotný povyšuje efekt, účinek, obsah a formu jinou kvalitativní úroveň.Meditace je postavena na evropské hudbě, což  přináší oživení a naladění na současného člověka.V první skladbě je mysl člověka  uvolňována barokní hudbou a tělo člověka perkusemi. Tato syntéza nese veliké oživení. Na člověka působí jednak jednotlivé části, jednak jejich souhra. Vzniká velmi živé třesení těla a možnost odevzdání se hloubce podvědomí. 

Druhá skladba je taneční hudba inspirovaná swingem. Swing provokuje k jiné formě tance, než je soudobý člověk zvyklý. Swing umožňuje zapojit taneční chůzi nohou, odlepit se od země a tím působit na zdroj Kundalini energie, který je lokalizován na hrázi pánve.
Třetí skladba je hluboká komunikace s lidskou duší. Hovoří o nesmrtelnosti lásky a smyslu lidského života. Hudební dílo této části využívá Romanci. V Romanci se objevuje ústřední motiv, který, tak jako každý člověk v životě, prochází změnami. Je formován, prolínám a opět se vrací ke své čisté podstatě. Skladba je bravurní hra s harmonizacemi. Meditace je velmi účinná, osvobozující a lidská.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)