Umění milovat - Smyslná bolest

Smyslná bolest je přesahující meditace. Meditace, která umožňuje překračovat hranice smyslů a vjemů. Vychází z potřeby člověka zažívat extrém. Bez extrému má soudobý člověk pocit, že nežije. Je to svého druhu temnota, kterou si člověk uvnitř nese. Temnota, která uspává život, znelidšťuje a oslabuje. Proti temnotě se člověk nemá bránit. Obrana je špatný způsob, jak s temnotou zacházet.
Temnotu je třeba užít.

Meditace Smyslná bolest umožňuje člověku zážitek extrému a projevení temnoty. Vztah dvou lidí je tehdy hluboký, když si vzájemně temnotu projeví. Meditace Smyslná bolest je velký zážitek, který je chráněn meditativností a laskavostí.

Hudba Igora Samotného léčí automatismy člověka a podporuje prožitek. Během zážitku hudba osvobozuje psychiku, takže člověk nemá tendenci ulpívat na minulém prožitku. Jednotlivé hudební party a frekvence se vlní, takže mysl nemá šanci příliš tvořit pevné dogmatické struktury.

Hudba je různorodá, mantrická, fantazijní, tranzovní a také minimalistická. Vrcholem je 30 minutová skladba z bubnů a perkusí, která spojuje několik žánrů do uměleckého celku. Je bláznivá, strohá a zároveň pestrá. Jakoby ji složil zenový mistr. Ano, je laskavá i nelaskavá. Je zenová.

Kontakt

info@sugama.cz