Měsíční lůno

Meditace Měsíční lůno je jedna z nejjemnějších meditací vůbec. Je to esence ženství. Meditace velmi laskavou formou probouzí tři stavy, které žena potřebuje, aby se vyznala v sobě a uměla tvořit svůj svět ženskou cestou.

Je to instinkt, přirozená schopnost a moudrost ženského těla. Tato schopnost souvisí s pudy, ženskou sexualitou a zemitostí. Když žena vnímá potřeby svého těla, tak rozumí svému životu.

Dále je to intuice, která ženě umožňuje se vcítit do všech možných situací, lidí a jevů. Intuice přináší ženě sociální citlivost. Žena dokáže vycítit, co je dobré, co je bezpečné, co je podporuje život. Intuitivní rozhodnutí jsou moudřejší než rozhodnutí mentální, intelektuální. Intuice pracuje s dosud neznámými fakty. Intuitivní jednání není zatíženo zvyky a minulostí, pravidly. Vypadá, že je bláznivé, ale s novými okolnostmi se ukáže, že je nejmoudřejší.

Třetím stavem je Intimita. Intimita je prožitkové poznání. Je to poznání a způsob vnímání, které je zaměřeno na příčiny a nikoliv na důsledky. Na obsah a nikoliv na formu. Na hloubku a nikoliv na povrch. Budování intimity a intimního stavu pomáhá ženě najít sebejistotu. Intimní je skutečné a platné.

Hudba Igora Samotného si podmaňuje lehkostí, jemností a citlivostí. Je využíván přirozený minimalismus. V hudbě se vyskytuje mnoho přirozených léčebných frekvencí, které pomáhají ženské psychice a podporují uvolnění těla. Poznání na co která tónina evropské hudby působí a využití tohoto know-how pro účinek je jedno z deviz tohoto díla. Hudba je účinná vědomým použitím rytmu, harmonických kmitočtů v nástrojovém obsazení a relaxačních ploch. Nosným nástrojem je lidský hlas. Jednotlivé nástroje jsou významotvorné symboly. Zastupují různá prostředí a živly. Zvuky nástrojů zastupují jednak prostředí jako vesmír, měsíc, vnitřek těla, obydlí. Jednak lidské stavy a pocity. Je to živá intimní komunikace mezi dílem a člověkem.

Kontakt

info@sugama.cz