Umění milovat - Laskání

Umění milovat – Laskání je meditační technika, která umí otevřít intimitu člověka a udržet člověka v intimním vnímání a prožívání. Moderní době zažívá krizi intimity, lidé současnosti ztrácejí díky soutěživosti a zaměřením na výkon schopnost prožívat blízkost milovaného člověka a být v takovém prožitku a užít si takový prožitek.

Podstatou Laskání je stimulace Kundalini energie do různých lidských vrstev a její rezonance v citové oblasti. Hlavní disharmonie a veliká neukojená potřeba se
skrývá především v citové oblasti.

Lidé často zaměňují city za myšlenky, povinnosti, zvyky anebo pudy. Čistý cit se v člověku projeví jako zážitek a vibrace těla, ale s city se často kupčí. Často se dávají
podmínky, city se omezují zvyklostmi nebo vynucenými formami. Následkem toho se city vytrácejí ze zážitkové vrstvy těla a jsou nahrazovány abstrakcemi a mentálními hrami. 

Vznikají povrchní náhražky a lidé zaměňují náhražky za skutečné city. Vzniká konflikt mezi iluzí, která vznikne v mysli a
pravdou, kterou je zážitek v těle. Protože city nejsou dlouhodobě vyjadřovány, většina lidí nevědí, co to city jsou, protože jsou pro ně zážitkem neuchopitelné.

Meditace Laskání nabízí velikou příležitost, jak meditační laskavou cestou obnovit přirozenost a sní spojenou podstatu lidského štěstí.

Hudba Igora Samotného vede člověka do euforického stavu, do laskavého transu, ve kterém mysl přestane kontrolovat prožitek a uvolní se do slastného stavu. Igorovy objevy ve frekvenční muzikoterapii a různé hudební postupy, rytmy a melodie umožňují člověku využít tuto intimní meditaci naplno k osobnímu růstu.

Za příklad účinné a objevné „vychytávky“ stojí sled jednotlivých skladeb. Je to cesta od jednoho stavu ke druhému, cesta je plná barev, dobrodružství a života.

Kontakt

info@sugama.cz