Samadhi - Masculine power

meditace pro muže

Samadhi je stav nejvyššího vědomí člověka. K tomu stavu je možné se dostat uvolněním, odevzdáním a uspokojením svých vnitřních potřeb. Je-li vztah k sobě naplněn, otevírá se nadvědomá zkušenost. Člověk potřebuje vyjádřit a uspokojit své pudové a citové potřeby, potřeby těla i ducha. Potlačený člověk nemůže dosáhnout vyššího stavu vědomí. Prožíváním všech emocí a energetických stavů se
člověk kultivuje a vytváří jednotu mezi tělem a hlavou, emocemi a vědomím.

Meditace Samadhi vychází ze starodávné zkušenosti tantrické jógy, která pracuje s pohybem, vibrací
a vlněním těla. Meditace spojená s vibrací a vlněním umožňuje prožívat všechny frekvence Kundalini
energie. Kundalini energie prochází tělem ve své zemské, tělesné, mentální, duchovní, nebeské podobě.

Meditace Samadhi je aktivní, pohybová meditace, se kterou je možné prožít mnoho hlubokého
a odevzdat se nádhernému jemnému stavu.

Hudba této meditace je velmi pestrá a barevná. Má meditativní a extatické rytmy. Hudební složka
meditace je plná léčebných frekvencí, melodických významových prvků a muzikoterapeutických pasáží.
Hudba dovedně využívá různé tóniny a jejich účinek na člověka. Zvláštním způsobem se pracuje
s rytmem. Plynulé hudební plochy se nenápadně začnou rytmizovat, rytmus se mění v závislosti na účelu
a efektu až vrcholí v mohutnou extatickou zkušenost, kterou člověk může vyjádřit do bláznivého
tancování nebo vlnění. Extatická, rytmicky dynamická zkušenost se promění do hlubokého intimního
ponoření a senzitivního vnímání. Jedním z velkých know-how je dovedná práce s pauzou. Někdy je
nosným prvkem melodie, někdy pauza mezi melodiemi.

Hudba vznikala zároveň s intenzivními stavy změněného vědomí tvůrců a byla nahrána a zkomponována
experimentální uměleckou metodou, která například zahrnuje intuitivní hru, koláž nebo minimalistické formy.

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)