Ženské téma

Ženské téma je umělecká sonda do hlubokých potřeb ženy. Jaké potřeby žena před sebou skrývá? Hluboké potřeby souvisejí s ženskými aspekty. V moderní společnosti je pro ženu těžké mít se sebou kontakt a důvěřovat svému vnitřnímu světu. Tento vnitřní svět má své zvláštnosti, intimní projevy a pocity. Projevuje se na velmi jemné úrovni.

Skladba Rozpusť si vlasy má drahá je pozváním mystické postavy Průvodce na cestu sebeobjevení a sebepoznání. Je to láskyplné pozvání.  Pozvání, které pochází od vysněné bytosti nebo také od blízkého člověka, který je součástí života ženy. Skladba Haleakala ukazuje enu plnou emocí, které se touží projevit. Haleakala je sopka na Havajských ostrovech, ke které je doutnající nitro ženy přirovnáno. Sopka je obklopena střídavě mlhou a slunečním světlem, je douho v kidu a zničeho nic bouří a hrozí. Žena, která má skryté, nevyjádřené emoce, touží po jejich vyjádření. Tak, aby měla klid se odevzdat lásce. Každý výbuch sopky je zároveň zvláštní vyznání a prosba o lásku.

Skladba Romance o Jabloňové panně se zabývá mýtem zakletí. Co všechno může symbolicky znamenat zakletí. Je to projev člověka, který není ve stavu lidském, ale má lidské touhy. Jabloňová panna symbolizuje odlidštění, protože její život je náhradnné skrýt do koruny stromu. Zároveň symbolizuje lidskou, protože touží po tom, aby zakletí bylo odňato. Zakletí může být zničeno pouze největším kouzlem a tím je jedině láska. Každá žena v hloubce touží, aby jí nalezl nějaký princ. Každá žena touží být na své použití nalezena, probuzení živou vodou a chce se milováním probudit do zahrady. Tyto hluboké symboly zobrazují hluboké psychické stavy.

Skladba Lucie je na obloze s démanty vyjadřuje potřeby ženy být uctívána jako něco nádherného, božského, jako bohyně nebo Múza. Každá žena touží užít si onu svrchovanou pozornost ženy jediné, uctívané, božské, milované. Nedostatek této pozornosti vede k tomu, že žena nemá stimul pro to, aby byla krásnou, aby inspirovala, aby se rozzářila. Obdivovaný člověk s obdivujícím vytváří energetický vztah, zvláštní pouto, kde jedno podporuje druhé.

Skladba Se ženou, je mi dobře se ženou je laskavá hrátka, zábavná, koketná. hlavním tématem je žena. Ženy milují zábavu, hravost, jemné provokování nebo laskavé dráždění.

Skladba Valkyra zobrazuje ženu v podobě léčitelky. Je to veliká potřeba dávat život, hájt život a zdraví. Valkyra je inspirována skandinávskými mýty. Největší úctu má bytost ženské povahy, která převádí válečníka do onoho světa a ukazuje, že duše vítězí nad smrtí. Je to zároveň záznam v kolektivním nevědomí. Záznam všech žen, které byly svědky umírání svých mužů ve válkách. V kolika ženských náručí kolik mužů zbytečně umíralo? Někde v hloubce ženy je i záznam takového utrpení. Utrpení z hrůz válek. A právě vědomí toho, že duše vítězí nad smrtí osvobozuje z takového utrpení.

Závěrečná skladba Židovka z Toleda je o schopnosti ženy být věčně mladou. Potřeba mládí se zvyšuje tím více, čím více stárne tělo. Tato potřeba už nemůže být uspokojena přes tělo, ale jedině přes vnitřní síly ženy, které je možné v každém věku aktivovat. Je to příběh o omlazování. Je to příběh o nalezení kvalitního života. Nejen to, Židovka z Toleda zobrazuje i společný řád, ve kterém lidé žijí. Tento řád je potřeba obnovovat a probouzet lidské hodnoty proti mrtvým poučkám. Každá doba potřebuje svoji formu. Každá lidská epocha potřebuje svůj společenský řád. Nové vědomí si žádá vždy novou formu.
 

Texty písní

ROZPUSŤ SI VLASY MÁ DRAHÁ

R: Otevři oči jsi má láska
Napij se z poháru cest
Povídej, jak chutná láska
Budu tě na vlnách nést

Rozpusť si vlasy má drahá
Jsi jako kostelní věž
Pevná, chytrá a drahá
Necháš se k tajemství vést

Pořád jsi dívenka mladá
Ve spánku chytá tě běs
Stále máš někoho ráda
Chystám tě k životu svést

Hrej si s tou vizí mé dítě
V ústech si cucej svůj prst
Načechrej hedvábné nitě
Rozbij tu umělou tvrz

HALEKALA

1

Tvé siluetě se svět koří,
bílé závoje kolem noří
proč ostatkům se vítr dvoří
ve tvých útrobách oheň hoří
pádný výbuch iluze boří
s paprsky se zle slunce moří
Jsi jako haleakala,
jsi jako haleakala

R

A jenom srdce haleká, haleká haleká
Touží po lásce člověka, člověka, člověka
A jenom srdce haleká, haleká haleká
Touha po lásce přetéká,přetéká,přetéká

2
V božské zahradě poznání syčí
Pasti se na poutníka líčí
Mnich rád podléhá svému chtíči
Zlatoústý si na tom fičí

Hle, nad tebou se výzva tyčí
Zdánlivá kletba svaté ničí
Je to jak Halekala, je to jak Haleakala

3
Láska je- když květy voní
Na planině zní dusot koní
Zvuky jásavé zvony zvoní
Štěstí laskavě slzy roní
Sny jímavé o něm i o ní
Duše něžně se k duši kloní

Láska je halekala,
láska je Haleakala

ROMANCE O JABLOŇOVÉ PANĚ

1
Na suché zemi v poušti roste strom
Větev ohýbána čerstvým plodem
Tu do kmene stromu udeří hrom
Jablko padá bije se o zem
Místo plodu zjevuje se panna
O záchranu volá „vody, vody“
Uprostřed ničeho žije sama
Touží napít se lidské svobody

2
Celá žíznivá velmi se třese
Zoufale hledá lásku člověka
Ztracená žena zde rozplyne se
Jen život s životem se potýká
Každý rok ten strom jablko nese
Touhou se míza stromu zalyká
Každý rok se jedna panna třese
Se samotou pouště se potýká

R
Ňadra obtéká temný proud vlasů
Rodí se hrou blesku zvukem stromu
Vlahý úsvit svítí na tu krásu
Teď chvěje se nahá uvnitř stromu
Vypije jedenkrát vodu z dlaní
Velkým studem červené tváře

Láskou stává se spanilou paní
Na prsa a klín dopadá záře
Děje se, když se odevzdá muži
Vzlétne hejno nádherných motýlů
Lehká křídla kryjí prázdnou kůži
Motýli tvoří věčnou mohylu

3
Kráčel pustinou jednou skromný pán
Vidí strom touží po jeho stínu
Vzácnou vidinou je ke stromu hnán
Trochou vody dlaní svlaží hlínu
Jediný plod padá k zemi náhle
Vyskočí z jablka krásná dívka
Volá „vody“, zvuk se nese táhle
Poutníka osvěží těla křivka

4
Krásnou pannu kropí vodou z měchu
Tvář omyje, do úst vpraví doušek
Dívka přijímá vše pro potěchu
Otevírá pro něj srdce kousek
Hrom zvučně udeří, blesky svítí
Prší zdravá voda z nebe tady
Milují se, roste kvítí
Usínají, budí se do zahrady

LUCIE JE NA OBLOZE S DÉMANTY

1

Lucie je na obloze s démanty
V sadě kvetou plané jabloně
Lucie je na obloze s démanty
Mladík volá "Rychle na koně"
Lucie je na obloze s démanty
Mnich se za břich smíchem popadá
Lucie je na obloze s démanty
Na hřbitově skvělá nálada

R

Lucie je na obloze s démanty
S démanty Lucie je
Lucie je na obloze s démanty
Obloha je plná Lucie

2

Lucie je na obloze s démanty
Had se vine kolem páteře
Lucie je na obloze s démanty
Býk vyzívá svého soupeře
Lucie je na obloze s démanty
Kněžna kreslí prstem mandalu
Lucie je na obloze s démanty
Dobrého je jenom pomálu

3

Lucie je na obloze s démanty
Měsíc pojmul první lidský krok
Lucie je na obloze s démanty
V každém muži výzvou hoří sok
Lucie je na obloze s démanty
Ženská vůně dráždí naděje
Lucie je na obloze s démanty
Básník věčný život opěje

SE ŽENOU, JE MI DOBŘE SE ŽENOU

1

Řekla jednou žena mi
opatrně s ženami

R

Se ženou, se ženou,
je mi dobře se ženou

2
Řekla jednou žena ti
Muži ať jsou ženatí

3
Ne ženu, ne ženu
Za ženou se neženu

4

Ženeva, Ženeva
Žena ženě, že neva

5

Na ženy, na ženy
Platí pásek kožený

6

Pro ženu, pro ženu
Ženu láskou proženu

7

Ženo, ženo, má ženo
Je mi s tebou blaženo

VALKYRA

1

Nořím se do svého spánku
dnešní den má na kahánku
můj život má temnou stránku
klíč otevře skrytou stránku
slyším zpívat ženský hlas

R

Jsem temná jak Valkyra
co se zaslíbila
Odinovi,Odinovi

2
Jedu sám na bílém koni
podkovy mně pěkně zvoní
hlavou se mi vize honí
stíny lesa slunci cloní
Slyším zpívat ženský hlas

R

Jsem temná jak Valkyra
co se zaslíbila
Odinovi,Odinovi
Na bitevním poli
na okřídleném koni

3
Letím v dál na bílém mraku
důvěřuji svému zraku
klaním se dávnému znaku
podoben dravému ptáku
Slyším zpívat ženský hlas

R

Jsem temná jak Valkyra
co se zaslíbila
Odinovi,
Na bitevním poli
na okřídleném koni
Sbírám nitra padlých
Reků životů zvadlých
Sbírám nitra padlých hrdinů
Do Valhaly nesu novinu
O vítězství, o vítězství
O vítězství duše nad tělem

4
Probouzím se časně k ránu
noc odchází k svému pánu
držím se dne k němu planu
do nového dne si vstanu
slyším zpívat ženský hlas

ŽIDOVKA Z TOLEDA

1

Pocity skrývá za barvou pleti
Do úsměvů padnou kastaněty
Vyprahlá tak z houfů dětí
Je staletá židovka z Toleda
Domů se kolíbá po paměti
Zametá zatuchlé staré smetí
Dávná vůně ovane Ti
Je staletá židovka z Toleda

2
Vyvěrá z obrazů El Greca
Židovka z Toleda
Hoří slunce
Starý svět zaniká
Temnými barvami El Greca
Hoří slunce
Nový svět prolíná
Temnými barvami El Greca

3
Křtít kříž Kristem
Temnými barvami El greca
Křtít kříž Kristem
Preludium
Veritas

4
Pocity skrývá za barvou pleti
V koutku duše roste předsevzetí
Vnitřní city rozpečetí
Rozkvétá tu židovka z Toleda
O zázraku vyprávějí kmeti
O ženě, co živé ženství světí
Neživí čas, který letí
Rozkvétá tu židovka z Toleda

Hoří slunce
Hoří slunce

Kontakt

info@sugama.cz