Mezi nebem a zemí

Čtvrté CD Mezi nebem a zemí je album s nadčasovou výpovědí a ukázkou síly umělecké tvorby. Poetické texty Igora Samotného přinášejí člověku malé moudrosti a výzvy k životu. např. text: "Jsme trochu bohové a trochu zvířata, hrajeme si jako koťata", též: "Jenom to myšlení se našim pánem stalo, jenom to myšlení je trochu málo" z písničky Padá hvězda. Texty nesou specifické nadčasové symboly, které se stávají mocným archetypálním významem. Např. "Stále jsme to my, kteří na kometě letí, připoutáni k padlé hroudě, všechny svoje činy soudě" nebo "Z daleka do daleka svítí naše světlo", z života do života neseme si teplo" z písničky Kteří na kometě letí. 

 

Album obsahuje léčebné metody muzikoterapie. Jednotlivé nástroje jsou v rukou tvořících umělců. Hudební skupina Ashwaganda vnímá hudbu jako medium, které nese zprávu o lidské duši a které k duši hovoří. Každý hudební nástroj je živý a nespoutaný. Housle Cyrila Kubiše rozechvívají a pronikají v úchvatných melodických variacích, flétna Alice Novákové promlouvá do hloubky a oslovuje srdce člověka, trubka nového člena kapely Tomáše Groulíka se vynořuje z podvědomí a minimalistickými projevy podmalovává účinek muzikoterapeutického díla. Bubny, zvuky a rytmika Martina Tomaška jsou barevné a pestré, kytara Igora Samotného je zdrojem života. Zpěvy Alice Novákové a Igora Samotného jsou přesahující a velmi emotivní. Jedním z vrcholů kapely vůbec je pestrá a přitom nástrojově skromná skladba Je jako a taktéž instrumentální části v mystické písni Na křídlech vážky.

Texty písní

PADÁ HVĚZDA

R
Padá hvězda putuje temnou nocí
Je to jen cesta padá bez pomoci
Je to přirozené zázraky se dějí
Je to přirozené trubadúři pějí
A na ženských prsou se muži hřejí

1
Posypu koláč tymiánem a pak jej polknu
Stanu se koláče pánem
Já prostě hořím tímto okamžikem
Zázrak je tady mrknutím oka mžikem
Miluji okamžiky, pro které planu
Miluji okamžiky, co nejsou v plánu
Mravenec po noze leze a mě to lehtá
Mravenec se mi řehtá
Fouknutím letí dolu, je to tak úlevné
Celý se chvěju, není ani poledne
To malé zastavení zrodilo extázi
To malé zastavení jsou jenom obrazy

2
Z úst se mi derou zvuky jen pro nic za nic
Krájím melodie krajíc
Zpívám si jen tak, je to bezděčné
Zpívání jen tak je prostě báječné
Je to pošetilé, nemá to žádný význam
Je to pošetilé, k tomu se přiznám
Jsme trochu bohové a trochu zvířata
Hrajeme si jako koťata
Žijeme instinktem, hledáme intuici
Žijeme instinktem, krmíme starou lvici
Jenom to myšlení se naším pánem stalo
Jenom to myšlení je pro život málo

3
Ztrácíme krásné časy všedního plynutí
Jsme hadi svinutí
Modlím se k extázi malého zastavení
Miluji momenty všedního pobavení
Ó věčná smyslnosti, zahřej mě chvíli
Ó věčná smyslnosti, svět je mě milý
Cudná je blaženost, co do nás vstoupí
Nebudem hloupí
Za všechnu nudu kaju se dneska
Dneska jsem hezký, dneska jsem hezká
Stůj při mně radosti, královno světa
Stůj při mně radosti, jinak po mě veta

JE JAKO ...

Je jako barevný míč
je jako k setkání klíč
tajená nedočkavost
visutý lanový most

Je jako dotyk času
je jako hledat krásu
mámivá vůně květů
bludička jarních světů

Je jako ohnivý dech
je jako sopečný vzdech
letící větrný vír
na dlani celý vesmír

Je jako kulový blesk
je jako veliký třesk
vytrysklý světelný roj
ohromný vítězný boj

Je jako do hlubin pád
je jako bolestný řád
spojení protikladů
prožitých vzácných darů

Je jako vzdálený chór
Je jako ozvěny z hor
znějících melodií
co jenom z lásky žijí

Je jako bílé snění
je jako zapomnění
oživlý obraz stromů
laskavý návrat domů

KTEŘÍ NA KOMETĚ LETÍ

1
Ze země
do země
přes vysokou horu
Z údolí
do údolí
vzdáme hold obzoru
zažijeme extázi
vědomí nám zazáří

2
Z blízkosti
do blízkosti
prostupují city
Z vlnění
do vlnění
oživují mýty
pod hvězdami se třpytí
laskavé naše bytí
Stále jsme to my
kteří tuto chvíli světí
Stále jsme to my
kteří na kometě letí
připoutaní k padlé hroudě
všechny svoje činy soudě
Stále jsme to my
Lidé z masa také z kosti
Stále jsme to my
Plní dávné minulosti
Navzdory zdviháme hlavu
ať jsme či nejsme v právu

3
Z daleka
do daleka
svítí naše světlo
Z života
do života
neseme si teplo
V mém lůně dítě žije
V mém mléce rosu pije

JDEME ZA DUHOU

Jdeme za duhou
sluncem polití
barevnou stuhou
omámeni
žijem na druhou
vášní opití
jdeme za duhou
osudu vstříc

1
Stojíme v kruhu
blízkých bytostí
druh vedle druhu
prostoupeni
má pevnou půdu
zdroj našich radostí
stojíme v kruhu
a jsme si blíž

2
Bůh nás vede
život nás rozdělí
půjdeme v sebe
ponořeni
stopy mé svede
rodné údolí
bůh nás vede
v srdci svém žít

3
Spatřím tě v duze
či v ranním svítání
v duši mé tuze
jsme spojeni
zazpívej Můze
o našem shledání
spatřím tě v duze
spokojně snít

NA KŘÍDLECH VÁŽKY

Na křídlech vážky
Letí myšlenka
Nese otázky
Jaká je domněnka?
Na křídlech vážky
Letí naděje
Nese otázky
Zdali na to pozdě je

Na křídlech vážky
Letí smíření
Nese otázky
O lidském mínění

Na křídlech vážky
Letí modlitba
Tiší otázky
Otevírá stavidla

Kontakt

E-mail

info@sugama.cz

Facebook

I LIKE IT :-)