igor logo

Mám tě rád, mám tě ráda

 

 

R1

 

Mám tě rád    

Mám tě ráda   

Budu se prát    

Kryji ti záda    

Nejsem sám    

Nejsem sama    

Mocný je pán    

Něžná je dáma    

 

1

 

Mé činy 

V nitru bytí 

Svět bez viny 

Laskavé ctíti

Myšlení 

Cítím žití 

Dobré mínění 

Uvnitř to svítí 

 


2

 

Pronikám

Tebe přijímám 

S tebou podnikám 

Ráda se dojímám 

Začínám 

Dobře tě znám

Své dílo mám

Dítě objímám 

 

R2

 

Rozhoduji    

Vše živé spojuji   

Na povrchu pluji   

Uvnitř dovoluji  

Mocnou sílu duji  

Pohlcuji 

S tebou srdce kuji  

Lásku udržuji