igor logo

Kteří na kometě letí

1

 

Ze země

do země

přes vysokou horu

Z údolí

do údolí

vzdáme hold obzoru

zažijeme extázi

vědomí nám zazáří

 

2

 

Z blízkosti

do blízkosti

prostupují city¨

Z vlnění

do vlnění

oživují mýty

pod hvězdami se třpytí

laskavé naše bytí

 

R

 

Stále jsme to my

kteří tuto chvíli světí

Stále jsme to my

kteří na kometě letí

připoutaní k padlé hroudě

všechny svoje činy soudě

Stále jsme to my

Lidé z masa také z kosti

Stále jsme to my

Plní dávné minulosti

Navzdory zdviháme hlavu

ať jsme či nejsme v právu

 

 3

 

Z daleka

do daleka

svítí naše světlo

Z života

do života

neseme si teplo

V mém lůně dítě žije

V mém mléce rosu pije